Wij zijn ‘Design Thinkers'

 

Wij kijken naar het grotere plaatje.

Wij helpen bedrijven en organisaties om klant- en oplossingsgericht te werken om zo duurzame, economische en sociale impact te creëren.

 

 adriaan debruyne design navigator
 Saskia Westerduin process navigator

"WE GO TO THE MOON

TO HAVE A BETTER LOOK AT THE EARTH"

Nogal megalomaan, denkt u?

Dat is mogelijk. Maar wij zijn ervan overtuigd dat wij ondernemers, beleidsmensen, academici en burgers kunnen inspireren om dit samen te doen. In co-creatie. Apollo18 levert de ervaren crew en brengt de juiste reisgezellen bijeen om samen uitdagingen aan te gaan, problemen op te lossen en opportuniteiten te vertalen naar succesvolle innovatieve producten en diensten.

 

In participatie met u en uw stakeholders schrijven het vluchtplan uit. Wij werken daarvoor processen en systemen uit en gebruiken doelgerichte methodologieën. We ontwerpen tools om co-creatietrajecten te faciliteren en inspireren multidisciplinaire teams om tot impactvolle en toekomstgerichte oplossingen te komen. Steeds met de focus op de mens, de klant, gebruiker, patiënt, bezoeker, bewoner, medewerker of burger.

 

Wij gebruiken hiervoor de Design Thinking (ontwerp-denken) methode. In essentie een manier om met complexiteit om te gaan.

 

Voor ons is de maan geen doel maar een middel om vanop afstand onze aarde te kunnen bestuderen en oplossingen te vinden die het leven van haar bewoners beter maakt.

"TO INFINITY AND BEYOND"

Apollo18 beschouwt Design Thinking als een mindset. Een methode om de meest complexe problemen te lijf te gaan. Zonder grenzen te stellen. Toekomstgericht, duurzaam, innovatief en waarde-gedreven.

Om te kunnen scherpstellen op de échte uitdaging waar uw organisatie of bedrijf voor staat zorgen we er eerst voor dat de context van het probleem voldoende uitgediept wordt. Pas dan kan er begonnen worden met de concept- of ideeënfase. Tenslotte worden de beste oplossingen vertaald naar eenvoudige prototypes.

Co-creatie is een voorwaarde in dit proces. Apollo18 beschikt dan ook over een uitgebreid netwerk van experten uit verschillende werkvelden en betrekt ook steeds de academische wereld, het beleid en de ervaringsdeskundige burger bij het proces. Elke uitdaging wordt op een holistische en empathische manier benaderd. Daarbij wordt technologie steeds als een middel ingezet, niet als een doel.

Design Thinking is geen lineair maar een iteratief proces. Zie het als een ontdekkingsreis. Je weet waarom je die wil of moet ondernemen maar niet naar welke bestemming ze je zal brengen. Om gefocust te blijven zetten we samen met de klant en de stakeholders telkens kleine, oplossings- en doelgerichte stappen.

"HOUSTON, WE HAVE A PROBLEM"

Waarom zou u samenwerken met Apollo18?

Omdat u misschien het gevoel heeft dat er iets moet veranderen in uw organisatie of bedrijf?

Of u wil een nieuwe dienst of product in de markt zetten? In uw stad of gemeente een complex probleem aanpakken?

Of gewoon werken aan een socialere en duurzamere samenleving?

Hieronder alvast enkele redenen om met ons contact op te nemen:

 

    • SMOOTH LAUNCH
    • interesting flight
    • PERFECt LANDING

THE NAVIGATORS CHECKLIST

Voor Apollo18 is elke uitdaging uniek en dus elke aanpak weer anders. Daarom bekijken we elk probleem vanuit een holistich perspectief en werken we aan de oplossing met multidisciplinaire teams. Stuk voor stuk experten en ervaringsdeskundigen: ondernemers, academici, beleidsmensen, sociale werkers en burgers.

Ze verruimen en verdiepen de context, bekijken het probleem vanuit verschillende perspectieven en inspireren iedereen in de gemeenschappelijke zoektocht naar zinvolle en duurzame oplossingen.

 

We zetten onze Design Thinking teams in voor:

 

"THE SKY IS THE LIMIT

ONLY FOR THOSE

WHO ARE NOT AFRAID TO FLY" Frank Bello

KLANTEN

Contact

BEL ONS

Saskia +32 472 19 01 38

Adriaan +32 476 21 25 00

AdRES

Graaf van Vlaanderenplein 40

9000 Gent

BELGIUM

 

Email

saskia@apollo18.be

adriaan@apollo18.be

Made with love for great people.